Адрес:

с. Първенец ( на 3км. от гр. Пловдив ), ул. “Цар Борис” №25

Телефони за контакт:

0884 234 118
0895 861 981