Адрес:

с. Първенец ( на 3км. от гр. Пловдив ), ул. “Цар Борис” №25

Телефон за контакт:

0884 234 118